ART

FOR THE PEOPLE

Illustory je dokonalý kreatívny nátroj, ktorý umožňujte ilustrátorom a grafickým dizajnérom intuitívne vytvárať 3D animovaný obsah v rozšírenej realite len s použitím samotnej ilustrácie alebo dizajnového diela.

Ako používať aplikáciu:

1. Namierte kameru na umelecké dielo

2. Animácia umeleckého diela sa začne prehrávať

3. Viac informácií o diele získate pomocou ikony v ľavom spodnom rohu obrazovky

4. Jazyk textu môžete zmeniť v menu aplikácie

5. Obrazy pre základný balíček nájdete na illustory.art

ART

FOR THE PEOPLE

Illustory je dokonalý kreatívny nátroj, ktorý umožňujte ilustrátorom a grafickým dizajnérom intuitívne vytvárať 3D animovaný obsah v rozšírenej realite len s použitím samotnej ilustrácie alebo dizajnového diela.

Ako používať aplikáciu:

1. Namierte kameru na umelecké dielo

2. Animácia umeleckého diela sa začne prehrávať

3. Viac informácií o diele získate pomocou ikony v ľavom spodnom rohu obrazovky

4. Jazyk textu môžete zmeniť v menu aplikácie

5. Obrazy pre základný balíček nájdete na illustory.art

Phone:+421 905 780 449

E-mail: info@illustory.art